§1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Serwis - usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.otodzialka.pl
Użytkownik - osoba korzystającą z Serwisu, zarówna czytająca, jak i wprowadzająca ogłoszenia dotyczące działek
Do odwołania obowiązuje brak opłat za wprowadzenie ofert przez użytkowników.

§2

Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie materiały (informacje o sprzedaży działek), których umieszczenie w Serwisie jest zgodne z polskim prawem i nie narusza praw osób trzecich. Nie dozwolone jest bez potwierdzenia poprze email lub pisemnie przez autorów serwisu otoDzialka.pl umieszczanie treści będących reklamami innych serwisów lub podmiotów.

§3

Korzystanie z serwisu otoDzialka.pl jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu

§4

Autorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w poniższym regulaminie w razie potrzeby

§5

Autorzy serwisu jak również redakcja nie ponosi odpowiedzialności za reklamy umieszczone w Serwisie, jak również za niewłaściwe korzystanie z informacji znajdujących się w Serwisie.

§6

Całą odpowiedzialność za wprowadzane ogłoszenia ponosi użytkownik, który je wprowadzi.

§7

Jeżeli Użytkownik serwisu posiada informację o naruszeniu niniejszego regulaminu lub Polskiego prawa przez innego Użytkownika zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym autorów serwisu pod adresem info{at}otodzialka.pl

§8

Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji każdej dodawanej przez Użytkownika informacji w ramach Serwisu bez podawania powodów

§9

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, aktualna wersja regulaminu będzie dostępna na stronie otodzialka.pl

§10

Jeżeli Autorzy serwisu nie określili pisemnie inaczej, pliki tekstowe, obrazy, grafika, dźwięk i animacje oraz wszelkie inne informacje oraz sposób ich graficznej prezentacji w witrynie internetowej, a także wygląd i struktura witryny podlegają prawom autorskim.

Promocja 0 zł za ogłoszenie!
2008-09-01
Do odwołania obowiązuje promocja na zamieszczanie ogłoszeń w serwisie otoDzialka.pl dla osób fizycznych. Osoby prawne również w okresie promocji nie płacą za umieszczenie ogłoszenia, ale zobowiązane są do umieszczenia linku na swojej stronie do serwisu otoDzialka.pl.
Więcej działek budowlanych
2008-08-28
lasRząd pracuje nad zmianami w prawie, chcąc uprościć zmianę statusu działki rolnej w mieście na budowlaną. Ma być szybciej i prościej niż dotychczas. Według szacunków ekspertów otoDzialka.pl obecnie ponad połowa powierzchni działek w miastach to działki rolne.
Jakie działki warto kupić?
2008-07-25
Obecnie najbardziej atrakcyjne wydają się być działki rolne położone w odległości do 30 km od centrów dużych miast. Według symulacji przeprowadzonych przez otoDzialka.pl właśnie takie działki mają obecnie największy potencjał wzrostu w perspektywie najbliższych 5 lat. Kupując dziś działkę warto zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego terenu. Zważywszy, że w ciągu najbliższych 5 lat w Polsce powstanie wiele nowych dróg i autostrad, należy przeanalizować usytuowanie działki względem planowanych inwestycji drogowych. Może bowiem okazać się, że miejsce, do którego obecnie praktycznie dojazd jest niemożliwy w niedalekiej przyszłości będzie miało bezpośrednie połączenie z drogą krajową.
Coraz więcej ofert w miastach
2008-07-14
Na rynku mieszkaniowym obserwujemy wyraźne spowolnienie sprzedaży, konsekwencją tego jest spadające zainteresowanie developerów działkami budowlanymi pod inwestycje. Jeszcze rok temu trudno było znaleźć dobrą działkę w mieście pod budowę mieszkań, teraz nawet niektórzy developerzy zmieniając plany sprzedają uprzednio zakupione działki.